Disclaimer

De website van Rio-San Verhaegen bv openen en gebruiken, betekent automatisch dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Rio-San Verhaegen bv heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Rio-San Verhaegen bv verleent u hierbij gratis toegang tot www.rio-sanverhaegen.be en nodigt u uit de hier aangeboden diensten/informatie af te nemen. Rio-San Verhaegen bv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Rio-San Verhaegen bv spant zich in om de inhoud van www.rio-sanerhaegen.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.rio-sanverhaegen.be aangeboden materialen/informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rio-San Verhaegen bv. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Technische verantwoordelijkheid

Rio-San Verhaegen bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen. Rio-San Verhaegen bv wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar website of van een site, van derden, waarnaar haar website verwijst.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rio-San Verhaegen bv. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rio-San Verhaegen bv.

Gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit ervan zo goed mogelijk af te stemmen op uw profiel. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw instellingen aanpassen. Als u gebruik wilt maken van de volledige functionaliteit van deze website klikt u op Accepteren of Ja. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gewenste dienstverlening of aankoop online te realiseren en u op de hoogte te houden van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of uw gegevens te laten schrappen. Hiertoe kunt u contact opnemen met christ.verhaegen@pandora.be